Hääletamisest osavõtu statistika

Andmed seisuga 29.05.2024 12:15

Hääletamisest osavõtu statistika võib muutuda erinevatel põhjustel kuni valimistulemuste kindlakstegemiseni. Erinevate alusandmete tõttu võib statistika hääletamistulemustest erineda. Hääletamisest osavõtu andmetel on statistiline tähendus.

Igas ajaveerus täidetakse lahtrid andmetega alates eelhääletamise perioodi algusest kuni vastava päeva lõpuni ning valimispäeval vastavate kellaaegade saabumiseni. Iga ajaveerg tabelis näitab selle veeru ja eelmiste veergude summat.

Protsentides

Andmed sisaldavad hääletamissedeliga ja elektrooniliselt hääletanuid.

Üksus Eelhääletamise päev enne valimispäeva (%) Valimispäev kell (%) Viimane seis (%)
6 5 4 3 2 1 12:00 16:00 20:00
Harju maakond
Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
Järva maakond
Lääne maakond
Lääne-Viru maakond
Põlva maakond
Pärnu maakond
Rapla maakond
Saare maakond
Tartu maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Võru maakond
Tallinn
Tartu linn
Välisriigid
Kokku
Hääletamissedeliga hääletanud

Rida „Välisriigid“ sisaldab alaliselt välisriigis elavaid ja ajutiselt välisriigis viibivaid hääletamissedeliga hääletanuid.

Üksus Eelhääletamise päev enne valimispäeva Valimispäev kell Viimane seis
6 5 4 3 2 1 12:00 16:00 20:00
Harju maakond
Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
Järva maakond
Lääne maakond
Lääne-Viru maakond
Põlva maakond
Pärnu maakond
Rapla maakond
Saare maakond
Tartu maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Võru maakond
Tallinn
Tartu linn
Välisriigid
Kokku
Elektrooniliselt hääletanud

E-hääletamine algab kuuendal päeval enne valimispäeva ja lõpeb esimesel päeval enne valimispäeva. Valimispäeval elektrooniliselt hääletada ei saa.

Üksus Eelhääletamise päev enne valimispäeva Viimane seis
6 5 4 3 2 1
Harju maakond
Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
Järva maakond
Lääne maakond
Lääne-Viru maakond
Põlva maakond
Pärnu maakond
Rapla maakond
Saare maakond
Tartu maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Võru maakond
Tallinn
Tartu linn
Välisriigid
Kokku